منوی سایت

درباره من

 

 

پیشینه شغلی

 

آغازگر و همبنیانگذار

 • انجمن جوانان کارآفرین استان تهران – عضو هیات مدیره – اتمام دوره فعالیت
 • شرکت گروه تجارت الکترونیک مه کام پارس (سهامی خاص) - عضو هیأت عامل – اتمام دوره فعالیت
 • شرکت بازرگانی مه کالا تجارت پارسیان (سهامی خاص) - رئیس هیأت مدیره – در حال حاضر
 • شرکت تجارت بین الملل مه کام پاسارگاد (سهامی خاص) – رئیس هیأت مدیره – در حال حاضر
 • شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید (سهامی عام) – مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره – در حال حاضر
 • فروشگاه سیار گل استارت آپ – عضو تیم طراح – در حال حاضر
 • کافی سیار استارت آپ – عضو تیم طراح – اتمام دوره فعالیت
 • ویزیتم، هلث تریپ، هلث بازار استارت آپ – عضو تیم طراح – در حال حاضر
 • شرکت ... (DT Scientist) استارت آپ – عضو تیم طراح و سرمایه گذار – در حال حاضر

 

همکار

 • گروه نوآوری مالی پارس فاندینگ _ عضو کمیته پذیرش – در حال حاضر
 • خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران _ رئیس هیأت مدیره – اتمام دوره فعالیت
 • شرکت بیمه میهن (سهامی عام) – بازاریابی و فروش / نمایندگی 2257 – اتمام دوره فعالیت
 • شرکت حمل و نقل بارکلزا (سهامی خاص) - عضو هیأت مدیره و مشاور مدیر عامل – اتمام دوره فعالیت
 • شرکت توسعه کشت دانه های روغنی ایران (سهامی خاص) – مدیر مالی – اتمام دوره فعالیت
 • شرکت توسعه کشت دانه های روغنی ایران (سهامی خاص) - حسابرس داخلی – اتمام دوره فعالیت
 • شرکت مخازن روغنی خلیج فارس (سهامی خاص) – مدیر مالی – اتمام دوره فعالیت
 • سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران – امور اداری – اتمام دوره فعالیت

 

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی - گرایش روابط بین الملل/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
 • IMBA - گرایش مدیریت کسب و کار بیمه / دانشگاه موسسه آموزش عالی بامداد دانش
 • کارشناسی حسابداری - گرایش حسابداری / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • فوق دیپلم حسابداری - گرایش حسابداری و بازرگانی / دانشگاه موسسه آموزش عالی شهید شمسی پور

همراه شو:

10
50
30
0
303
565