شربت غلیظ فروکتوز از نشاسته ذرت

 

۱- انواع تولیدات:

ردیف تولیدات مشخصات فنی ظرفیت اسمی
۱ شربت غلیظ فروکتوز از نشاسته ذرت با غلظت ۵۵ % فروکتوز ۲۴۰۰ تن

 

۲- فرآیند تولید :

۱) تهیه شربت نشاسته

۲) تعدیل درجه حرارت شربت و گرم کردن شربت

۳) هیدرولیزآنزیماتیکی

۴) صاف کردن شربت گلوکز

۵) بی رنگ کردن شربت

۶) تغلیظ شربت

۷) ایزومراسیون گلوکز

۸) جداسازی فروکتوز از گلوکز

۹) تغلیظ توسط مبدل های رزینی

 

۳- ویژگیهای فرآیند، نکات فنی و شرایط عملیاتی:

 شربت غلیظ فروکتوز می توان از مواد اولیه مختلفی نظیر نشاسته ذرت، سیب زمینی و غیره تحت روش های مختلف به دست آید. فرآیند تولید شربت غلیظ فروکتوز از نشاسته ذرت به شرح زیر می باشد:

۱- تهیه شربت نشاسته:

در این مرحله مقدار مشخصی نشاسته ذرت را با آب مخلوط کرده تا شربت نشاسته ذرت با ۸% وزنی حاصل شود.

۲- تعدیل درجه حرارت شربت (گرم کردن شربت) :

در این مرحله با توجه به درجه حرارت اولیه شربت نشاسته، آن را تا حدود ۴۰ درجه سانتیگراد گرم می نمایند.

۳- مرحله هیدرولیز آنزیماتیکی :

تیک در این مرحله شربت با درجه حرارت حدود ۴۰ درجه سانتیگراد در داخل تانک واکنش کرده و به آن به میزان یک درصد آنزیم اضافه می نمایند تا عمل هیدرولیز آنزیماتیکی انجام گیرد زمان هیدرولیز بستگی به درصد خلوص آنزیم، درجه حرارت و همچنین غلظت شربت نشاسته دارد طول مدت عمل در حدود ۴-۲ ساعت به طول خواهد انجامید که در پایان نشاسته به دکسترین ایجاد شده طی عمل هیدرولیز بیشتر قرار گرفته و تبدیل به گلوکز می گردد.

۴- صاف کردن شربت گلوکز:

شیره گلوکز حاصل جهت جدا کردن ناخالصی ها از صافی غربالی عبور داده می شود تا ناخالصی ها و مواد راسب احتمالی آن جدا گردد.

۵- مرحله بی رنگ کردن شربت :

از آنجایی که شربت گلوکز به علت دارا بودن مقداری پیگمانتهای رنگی حاوی رنگ متمایل به زرد می باشد، شربت را از فیلتر کربن فعال عبور می دهند تا رنگ موجود در آن جدا گردد.

 ۶- تغلیظ شربت :

در این مرحله با توجه به بریکس شربت حاصل که در حدود ۱۲-۱۰ می باشد باید شربت گلوکز را تغلیظ نمود و غلظت آن را افزایش داد، عمل تغلیظ شربت گلوکز در تانک های دوجداره انجام می گیرد و غلظت آن به حدود ۴۵-۴۲ درجه بریکس افزایش می یابد و شربت جهت عملیات بعدی آماده می گردد.

۷- مرحله ایزومریزاسیون گلوکز :

در این مرحله شربت گلوکز در داخل یک راکتور ریخته می شود و سپس به آن آنزیم مخصوص جهت واکنش ایزومریزاسیون اضافه می گردد که باعث ایزومریزاسیون گلوکز و تبدیل ان به فروکتوز می گردد راندمان عمل در حدود ۵۰ درصد می باشد و لذا حدود ۵۰ درصد گلوکز تبدیل به فروکتوز می شود.

۸- مرحله جدا سازی فروکتوز از گلوکز :

در این مرحله جهت جدا سازی گلوکز باقی مانده از فروکتوز تولید شده از مبدلهای رزینی تعویض یونی استفاده می شود و ملوکولهای گلوکز از فروکتوز جدا می گردد و محلول گلوکز جدا شده مجدداً به داخل راکتور برگردانده می شود.

۹- تلیظ محلول فروکتوز :

با توجه به غلظت محلول فروکتوز حاصل که در حدود ۲۵-۲۰ درصد می باشد، آنرا تغلیظ کرده و غلظت آن به حدود ۴۲ درصد وزنی فروکتوز افزایش می دهند این شربت فروکتوز را می توان با مبدلهای رزینی تعویض یونی مجدداً تغلیظ نمود و غلظت آن را تا ۹۰-۸۰ درصد فروکتوز افزایش داد و این شربت را سپس با شربت فروکتوز ۲۴ درصد مخلوط کرده شربت فروکتوزی با غلظت ۵۵ درصد وزنی فروکتوز حاصل گردد.

۴- مواد اولیه اصلی :

ردیف مواد اولیه اصلی مشخصات فنی مصرف سالیانه تأمین
۱ نشاسته اصلی ۷۲۰۰۰۰۰ کیلوگرم  

 

۵- ماشین آلات و تجهیزات اصلی (فرآیند تولید، آزمایشگاه و تعمیرگاه):

ردیف ماشین آلات وتجهیزات مشخصات فنی تعداد تأمین
۱ مخزن مخلوط کردن به ظرفیت ۴ تن ۱  
۲ تجهیزات مایع کردن نشاسته به ظرفیت ۴ تن ۱  
۳ برج مایع کردن محلول نشاسته ۳۵۰۰ لیتری ۱  
۴ گرم کننده ۱  
۵ مخزن تبدیل به قند به ظرفیت ۳ تن ۱  
۶ مخزن رنگ بری اولیه به ظرفیت ۳ تن ۱  
۷ تجهیزات صافی (فیلتر) به ظرفیت ۲ تن ۱  
۸ تجهیزات نمک زدایی اولیه به ظرفیت ۳ تن ۱  
۹ تجهیزات ایزومریزاسیون  به ظرفیت ۳ تن ۱  
۱۰ تجهیزات رنگ بری ثانویه به ظرفیت ۳ تن ۱  
۱۱ تغلیظ کننده ۱  

  

۶- تعداد کارکنان :

مدیریت کارشناسی تکنسین کارگرماهر کارگرساده کل کارکنان
۱ ۱ ۱ ۳ ۱۹ ۳۱

 

۷- کل انرژی مورد نیاز :

توان برق (کیلووات) آب روزانه(مترمکعب) سوخت روزانه(گیگاژول)
۷۱ ۷ ۵

 

۸- زمین و ساختمانها(مترمربع):

زمین سالن تولید کل انبارها کل زیربنا
۳۶۰۰ ۵۰۰ ۲۷۰ ۱۰۲۵

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *