منوی سایت
هوش: تکیه­ گاهِ سیاست­مدار

هوش: تکیه­ گاهِ سیاست­مدار

مخلص کلام، هوش یک سیاستمدار در عالم سیاست تکیه‌گاه اوست برای ظهور، حضور و حیات در یک جامعه.

در ذهن  سیاست مدار چه می گذرد؟

در ذهن سیاست مدار چه می گذرد؟

سیاست مدار حرفه ای باید دارای ذهن بارور و مستعد باشد تا بتواند با استنتاجات صحیح از کلمات و تصاویر موجود در ذهن خود بر دنیای پیرامونش غلبه کند و با تسلط بر آن چیره شود.

ادامه اخبار
مدیا های بیشتر
ادامه مقالات